яна ад - начало
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме относно инвестиционното предложение на „ЯНА”АД – гр. Панагюрище за „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи и остатъци (изрезки) от памучните изделия образувани от дейността на завода, като допълнение към гориво на съществуващ парен котел“ в границите на производствената площадка на дружеството.